Port of Kaskinen

Toimivat maayhteydet

Rautatie Seinäjoelle, Kantatie 67 ja valtatie 8 tarjoavat suorat yhteydet satamaan /

Railway to Seinäjoki, Road 67 and highway 8 offer straight connections to the port /

Järnväg till Seinäjoki, Stamväg 67 och riksväg 8 ger direkta förbindelser till hamnen.