Port of Kaskinen

Tietosuoja

Oy Kaskisten Satama – Kaskö Hamn Ab:n Tietosuoja

Tietosuojasta huolehtiminen on osa Kaskisten Sataman toimintaa ja vastuullisia toimintaperiaatteita. Käsitelemme henkilötietoja noudattaen tietosuojalainsäädäntöä sekä hyvää tiedonhallinta- ja käsittelytapaa.

Kaskisten Sataman tietosuojapolitiikalla pyritään turvaamaan lainsäädännön mukaiset henkilötietojen käyttöön liittyvät Kaskisten Sataman asiakkaiden, työntekijöiden ja muihin sidosryhmiin kuuluvien henkilöiden oikeudet, sekä varmistamaan tietojen käsittelijän oikeudet ja velvollisuuksien noudattaminen henkilötietoja käsiteltäessä. Tietosuojaa toteutettaessa kiinnitetään erityistä huomiota henkilötietojen salassapitoon sekä siihen, ettei asiattomilla ole pääsyä tietoihin ja ettei tietoja käytetä henkilöä vahingoittavasti.

Kaskisten satamassa on käynnissä laaja IT- ja tietoturvapäivitys. Uudistamme kotisivuja ja muita tiedonkäsittelypalveluja ja parannamme turvallisuuteen liittyviä asioita. Tästä johtuen kaikki tarvittava tieto ei välttämättä ole jokaisena hetkenä saatavilla. Tämä päivitys valmistuu kesän-syksyn aikana 2018.

Jos haluat tietää tarkemmin tietosuojasta ja henkilötietojesi käsittelystä Kaskisten Satamassa, voit ottaa meihin yhteyttä.

Sähköposti: portofkaskinen@portofkaskinen.fi