Port of Kaskinen

Silva Shipping

logo_2_iso_silva_shippingSS-huolinta2

Oy Silva Shipping Ab erbjuder speditions- och stuveriservice.

SS-huolinta

SPEDITION:
 • Mottagning av långtradar och järnvägstransporter
 • Transport till sidan av fartyg
 • Dokumentation av skeppslaster och kontakter till rederier
 • Skeppsklarering
 • Väderbeständig lagring av skeppslaster
 • Lokalombudsservice för fartyg och rederier
 • Myndighets- och godsleverantörsservice för fartygSS-huolinta3
 • Snabba och effektiva hamnanlöp
STUVERI:
 • Stuvning med hydrauliska hamnkranar
 • Stuverikapacitet av t.ex 5000-5500 m3 sågvaror eller 4000-4500 tn CTMP-massa under ett stuveriskifte med två kranar
 • Silva Shipping förfogar över 38 000 m2 taktäckt lagerutrymme på hamnområdet
 • Över 500 meter kajutrymme för stuveriarbeteä

Kalasatamantie 30 (Syväsatama)SS-ahtaus2
FI-64260 Kaskö.
Tel +358 (0) 207801 800
fax +358 (0) 207 801 890
agency(at)silvashipping.com
www.silvashipping.com