Port of Kaskinen

Revisol Oy

Revisol Oy har som verksamhetsområde landsvägstransporter med terminal- och lagringsservice, virkestransporter och hamnoperatörsservice i Kaskö djuphamn.

JH-puut
JH-hake

BIOBRÄNSLETERMINAL –