Port of Kaskinen

JH-Metsäenergia

JH-Metsäenergia Oy har som verksamhetsområde landsvägstransporter med terminal- och lagringsservice, virkestransporter och hamnoperatörsservice i Kaskö djuphamn.

JH-puut
JH-hake

BIOBRÄNSLETERMINAL – JH-BIOPORT

Vi erbjuder stamvädsflis, faner flis, och retusvädsflis av mycket bra och torr kvalitet.

Tel: 044-4757057