Port of Kaskinen

Baltic Tank

Baltic TankBaltic Tank varastot

Baltic Tank Oy är den största självständiga terminaloperatören i Finland som erbjuder lagringsservice för olika typer av flytande bulk produkter, inkl. biobränslen och farliga kemikalier.

Terminalen i Kaskö hamn är Baltic Tanks nyaste, där man lagrar bl.a. väteperoxid och lut. För tillfället är  lagringskapaciteten 32.000 m3, och terminalen har goda utvidningsförutsättningar.

Vi är ISO 9001 och 14001 sertifierad lager operatör

Baltic Tank Kontakt här