Port of Kaskinen

Baltic Bulk

Baltic BulkBaltic Bulk_lastaus1

Baltic Bulk Oy är specialiserat på lagring och transport av styckegods och löst gods samt gods i säckar.
Till vår verksamhet hör också stuveri och skeppsklarering.

 

Kasköterminalen är Baltic Bulks största och kan erbjuda kunderna lagerutrymme för många olika behov samt skräddarsydd godshantering enligt önskemål.

Baltic Bulk Kontakt härBaltic Bulk_ilmakuva