Port of Kaskinen

Hamnoperatörer

I Kaskö hamn opererar 4 specialiserade hamnoperatörer.

Operatörernas smidiga samarbete och effektivitet är hamnens hörnstenar.

Lastning och avlastning av varor mellan olika transportmedel samt lagring sköts av professionella hamnarbetare.

Baltic Tank            Silva Shipping

Baltic Bulk       JH-Metsäenergia Oy