Port of Kaskinen

Satamaoperaattorit

Kaskisten satamalla on 4 erikoistunutta satamaoperaattoria.

Operaattoreiden saumaton yhteistyö ja tehokkuus ovat sataman kulmakiviä.

Tavaroiden lastaus ja purku eri kuljetusmuotojen välillä sekä varastointi ovat ammattitaitoisten toimijoiden käsissä.

Baltic Tank            Silva Shipping

Baltic Bulk       JH-Metsäenergia Oy