Port of Kaskinen

Järnväg

Railroad Network Statement Port of Kaskinen

The publication of the Railroad Network statement is laid down in the Railway Act (304/2011) and Directive 2012/34 / EU of the European Parliament and of the Council establishing a single European railway area.
The railway network statement is not a decree from The Port of Kaskinen Ltd, but an informative document. The information published in the Railroad Network statement does not affect instructions from the Port of Kaskinen Ltd or decrees from the Finnish Transport Agency.

Pdf – file for the Statement

Port of Kaskinen Ltd Railroad network statement final 2019-2020

Earlier statement:

Port of Kaskinen Ltd Railroad network statement final 2017-2019

Rataverkkoselostus, Oy Kaskisten Satama – Kaskö Hamn Ab

Rataverkkoselostuksen julkaisemisesta on säädetty rautatielaissa (304/2011) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2012/34/EU yhtenäisestä eurooppalaisesta rautatiealueesta.
Verkkoselostus ei ole Oy Kaskisten Satama – Kaskö Hamn Ab antama määräys, vaan se on informatiivinen dokumentti. Verkkoselostuksessa julkaistut tiedot eivät vaikuta Kaskisten sataman antamiin ohjeisiin tai Liikenneviraston antamiin määräyksiin.

Verkkoselostus pdf-tiedostona oheisen linkin kautta.

Port of Kaskinen Verkkoselostus final

Vaihto- ja ratatyön turvallisuusohje

Ohjetta noudatetaan Oy Kaskisten Satama-Kaskö Hamn Ab radanhaltijana hallinnoimalla rataverkolla.
Ohje on osa sataman turvallisuuslupaan sisältyvää turvallisuusjohtamisjärjestelmää.

Turvallisuusohje pdf-tiedostona oheisen linkin kautta.

Vaihto ja ratatyön turvallisuusohje 20151118