Port of Kaskinen

Rautatie

Rataverkkoselostus, Oy Kaskisten Satama – Kaskö Hamn Ab

Rataverkkoselostuksen julkaisemisesta on säädetty rautatielaissa (304/2011) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2012/34/EU yhtenäisestä eurooppalaisesta rautatiealueesta.
Verkkoselostus ei ole Oy Kaskisten Satama – Kaskö Hamn Ab antama määräys, vaan se on informatiivinen dokumentti. Verkkoselostuksessa julkaistut tiedot eivät vaikuta Kaskisten sataman antamiin ohjeisiin tai Liikenneviraston antamiin määräyksiin.

Verkkoselostus pdf-tiedostona oheisen linkin kautta.

Port of Kaskinen Verkkoselostus final 2019-2020

Aiemmat verkkoselustukset

Port of Kaskinen Verkkoselostus final 2017-2019

Vaihto- ja ratatyön turvallisuusohje

Ohjetta noudatetaan Oy Kaskisten Satama-Kaskö Hamn Ab radanhaltijana hallinnoimalla rataverkolla.
Ohje on osa sataman turvallisuuslupaan sisältyvää turvallisuusjohtamisjärjestelmää.

Turvallisuusohje pdf-tiedostona oheisen linkin kautta.

Vaihto ja ratatyön turvallisuusohje 20151118