Port of Kaskinen

Jätehuolto

Satama-alueella toimivien alusten on kerättävä tuottamansa erityyppiset jätteet niille osoitettuihin keräysvälineisiin.

Normaali keittiöjäte
Sijoitetaan laiturilla sijaitseviin säiliöihin, joissa lukee ”EU kitchen waste”. Metallijäte sijoitetaan säiliöihin, joissa lukee ”metal garbage” ja lasijäte säiliöihin, joissa lukee ”glass garbage”. Ongelmajätteet (esim. akut, paristot, jäteöljyt, öljypitoiset jätteet, maalit): ottakaa yhteys aluksen agenttiin. Muu jäte sijoitetaan säiliöihin, joissa lukee ”landfill garbage”.

Kansainvälinen ruokajäte: EU-jäsenmaiden ulkopuolisista satamista saapuvat alukset
Kaikki keittiöperäinen jäte tulee pitää täysin erillään muista jätteistä. Aluksen tulee tehdä ilmoitus aikoessaan jättää jätettä satamaan. Ilmoituksen perusteella satama tilaa jätehuoltoyhtiöltä erillisen kuljetuksen. Jätteen keräystä varten alukselle toimitetaan erikoismerkityt keltaiset jätesäkit, jotka tulee toimittaa satamassa keltaisiin keräilyastioihin, joissa lukee ”non EU kitchen waste” (kl 1 ainoastaan hävitettäväksi). Keräilyastiat toimitetaan edelleen jätehuoltoyhtiön toimesta.

Käymäläjätevedet
Aluksen on tehtävä ilmoitus aikoessaan jättää käymäläjätevesiä satamaan. Ilmoituksen perusteella satamaan tilataan säiliöauto.