Port of Kaskinen

Satamat

SyväsatamaSatama2

 • Väyläsyvyys 9m
 • kääntöallas halkaisijaltaan 270 m/syvyys 9,0 m
 • laiturit 1000 m, syvyys 9,0 m
 • katettua varastotilaa noin 50.000 m²
 • säiliötilaa yli 31.000 m3
 • päällystettyä varastokenttää n. 15 ha
 • mobiilinostureita 5 kpl
 • päävientiartikkelit sahattu puutavara ja sellu
 • päätuontiartikkelit kuitupuu, kemikalit ja kiinteitä polttoaineita
 • 2 RO-RO paikkaa

BulksatamaEbroborg loading

 • neste- ja kuivabulklaituri 125m, syvyys 9m
 • kuivabulklaituri 165m, syvyys 9m
 • laituri 40 m, syvyys 7,2 m
 • katettua bulk-varastotilaa 5600 m² ja 10000 m2
 • nestemäiset aineet 31000 m³
 • päällystettyä varastokenttää n. 1,2 ha
 • päävientiartikkelit kuivabulk (vilja, puupelletti)
 • päätuontiartikkelit kuivabulk (rehu), nestemäinen bulk (lipeä), raakapuu