Port of Kaskinen

Tillträde till hamnområdet

För att få röra sig på hamnområdet skall man ha ett passertillstånd beviljat av hamnmyndigheterna för det automatiska passerkontrollsystemet. Ett sådant tillstånd krävs inte av en myndighet som har rätt att vidta myndighetsåtgärder på området. Personer som är på väg till hamnen skall på begäran kunna visa upp legitimation och uppge orsak till hamnbesöket. Det är förbjudet att röra sig på hamnområdet utan giltig orsak.

Passertillstånd
Personer som arbetar stadigvarande i hamnen samt företag som regelbundet besöker Kaskö hamn kan skaffa sig ett passertillstånd av myndigheten. Passertillståndet är i regel personligt, men för företagens tunga utrustning även fordonsspecifikt. Besök på fartygen förutsätter att fartyget har lagt till vid kajen och att besökaren kan namnge den person som han eller hon skall träffa.

Passerkontroll
På hamnområdet i Kaskö används kamera- och videoövervakning med inspelning samt regelbunden patrullerande bevakning. För övervakningen på hamnområdet ansvarar hamnövervakarna, tel. +358(0)400-868783 samt Securitas +358(0)204913029. Kameraövervakningen täcker alla kajområden och viktiga funktioner på hamnområdet. Ingången till hamnområdet sker i regel genom huvudporten invid Hamnhuset..

Lasthantering
Lasthanteringsområdet invid fartyg som lossar och lastar gods bör undvikas. Området mellan fartygen som utför lastning och lossning och lagren är endast avsett för stuveriverksamhet. All onödig trafik är förbjuden på dessa områden.

Arbetssäkerhet

Vid arbete och vistelse på hamnområdets lasthanterings- och trafikområden skall CE-märkta skyddskläder med god synbarhet (varselklädsel) användas. När du rör dig på kajområdet, försök röra dig i mitten av trafikleden, inte nära dörröppningar eller invid lagerbyggnadens knutar. På hamnområdet råder en hastighetsbegränsning på 30 km/h.