Port of Kaskinen

Kulku satama-alueella

Satama-alueella liikkuminen edellyttää satamaviranomaisten antamaa automaattisen kulunvalvontajärjestelmän mukaista kulkulupaa. Tällaista lupaa
ei vaadita viranomaiselta, jolla on oikeus suorittaa viranomaistoimia alueella. Satamaan pyrkivien henkilöiden on pyydettäessä voitava esittää henkilöllisyystodistus ja syy satamakäyntiinsä. Ilman pätevää syytä satama-alueella liikkuminen on kielletty.

Kulkulupa

Vakituisesti satamassa työskentelevät henkilöt sekä yritykset, jotka vierailevat säännöllisesti Kaskisten satamassa voivat hankkia kulkuluvan viranomaiselta. Kulkulupa on pääsääntöisesti henkilökohtainen, mutta yrityksen raskaalla kalustolla myös ajoneuvokohtainen. Vierailu aluksilla vaatii, että alus on saapunut laituriin ja vierailija pystyy osoittamaan henkilön jota on menossa tapaamaan.

Kulunvalvonta

Kaskisten satama-alueella käytetään tallentavaa kamera- ja videovalvontaa sekä suoritetaan säännöllistä kiertovartiointia. Satama-alueella valvonnasta vastaa satamavalvojat puh. +358(0)400-868783 sekä Securitas +358(0)204913029. Kameravalvonta kattaa kaikki laiturialueet ja tärkeät toiminnot satama-alueella. Käynti satama-alueella tapahtuu pääsääntöisesti satamatalon vieressä sijaitsevan pääportin kautta.

Lastinkäsittely

Purkavien ja lastaavien alusten lastinkäsittelyn vaikutuspiiriä tulee välttää. Lastausta ja purkausta suorittavien alusten ja varastojen väliset alueet on tarkoitettu ainoastaan ahtaustoimintaan. Kaikki ylimääräinen liikenne on näillä alueilla kielletty.

Työturvallisuus

Satama-alueen lastinkäsittely- ja liikennealueilla työskenneltäessä ja liikuttaessa on käytettävä CE-merkittyä näkyvää varoitussuojavaatetusta.
Kulkiessasi laiturialueella pyri kulkemaan keskellä kulkuväyliä äläkä kulje läheltä ovi-aukkoja tai varaston kulmia. Nopeusrajoitus satama-alueella on 30 km/h.