Port of Kaskinen

Uutisia

Toimivat maayhteydet

Toimivat maayhteydet

Rautatie Seinäjoelle, Kantatie 67 ja valtatie 8 tarjoavat suorat yhteydet satamaan / Railway to Seinäjoki, Road 67 and highway 8 offer straight connections to the port / Järnväg till Seinäjoki, Stamväg 67 och riksväg 8 ger direkta förbindelser till hamnen.